Author Previous Topic Topic Next Topic  
ตุ๊ โต้รุ่ง
Master Programmer


4631 Posts
Posted -  5/11/2009  :  08:49
หากไม่มีเขาตะเกียบคั่นระหว่างหาดหัวหิน และหาดสวนสนประดิพัทธ์แล้ว ทั้งสองหาดก็คือหาดเดียวกันนั่นเอง ความสวยงามของเม็ดทราย น้ำทะเล คล้ายกัน แต่เสน่ห์ของหาดสวนสนที่น่าประทับใจกว่าก็คือบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่นด้วยทิวสนประดิพัทธ์ตลอดแนวหาด  

สวนสนประดิพัทธ์ ตั้งอยู่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จากหัวหินใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร แยกซ้ายกม.ที่ 240 เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 500 เมตร ถึงชายหาด มีรถโดยสารจากหัวหินไปยังสวนสนทุก 20 นาที หากต้องการนั่งรถไฟมาต้องใช้บริการรถไฟขบวน 251 ธนบุรี-หลังสวน รถไฟขบวนนี้จะจอดที่ป้ายหยุดรถสวนสนประดิพัทธ์ รถด่วนรถเร็วขบวนอื่นจะไม่จอดที่ป้ายนี้

หาดสวนสนประดิพัทธ์ แม้จะอยู่ในเขตอำเภอหัวหิน และอยู่ไม่ไกลจากหาดหัวหินนัก ความสวยงามของชายหาดไม่ต่างกัน แต่เสน่ห์ของหาดนี้คือ ความเงียบสงบกว่า ร่มรื่นด้วยแนวสนประดิพัทธ์ เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นหากอยากได้บรรยากาศชายทะเลหัวหิน แต่ไม่อยากเจอผู้คนเยอะแยะ ต้องขอบคุณเขาตะเกียบที่ช่วยคั่นระหว่างหาดหัวหิน และหาดสวนสนประดิพัทธ์ ซึ่งผลก็คือภูมิประเทศคล้ายกัน แต่บรรยากาศต่างกัน

หาดสวนสนแห่งนี้นอกจากจะมีแนวสนประดิพัทธ์เป็นเอกลักษณ์ของชายหาดแล้ว เมื่อเดินพ้นจากแนวต้นสนออกมายังชายหาด จะพบว่าหาดสวนสนมีแนวหาดกว้าง สวยงามไม่แพ้หาดใด ๆ  และด้วยความยาวถึง 2.8 กิโลเมตร จากเขาตะเกียบ มองดูเป็นเวิ้งโค้งสวยงาม ทรายขาวสะอาด ร่มรื่นไปด้วยทิวสนประดิพัทธ์ อันเป็นที่มาของชื่อหาด ระดับน้ำทะเลไม่ลึก เหมาะกับการลงเล่นน้ำ  สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บนหาด ก็มีอยู่เพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน้ำจืด ห้องสุขา รวมทั้งเตียงผ้าใบ เสื่อ ห่วงยางเล่นน้ำ  ร้านอาหาร

หาดสวนสนประดิพัทธ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดสวนสนนี้ เดิมทีเป็นพื้นที่ตากอากาศของทางราชการ อยู่ในความดูแลของศูนย์ทหารราบปราณบุรี เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวได้

ป้ายบอกทางไปสวนสนประดิพัทธ์

 

ที่หยุดรถไฟสวนสนประดิพัทธ์

 

สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน

 

สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน


สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน Author Replies  
ตุ๊ โต้รุ่ง
Master Programmer


4631 Posts
Posted - 5/11/2009 : 20:21
อยากไปจั่ง


Go to Top of Page


Set us as your default homepage Bookmark us Privacy   @ 2008 www.landroverthailand.net All Rights Reserved. Design by: FWG SkyPortal.net Go To Top Of Page

Page load time - 0.109