Menu

Articles
 All Stories
 ตุ๊ โต้รุ่ง Stories
 โอ้แม่ยาย..XXX

Search: 

Print ภูหินร่องกล้า


ภูหินร่องกล้า
Date Added: 9/19/2009
Updated: 20090920173334
Posted by:
 ตุ๊ โต้รุ่ง
 dr_tuk007yahoo.com

Viewed: 11337 timesได้มีโอกาศไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามาเมื่อวันที่ 12 กันยาน 2552 โดยมาจากพิษณุโลกทางหลวงหมายเลข 12 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2013 ไปทางทางอำเภอนครไทย เส้นทางลาดยางขึ้นเขามีป้ายบอกไปตลอดสายไปได้แบบสบายๆเข้าเขตอุทยานก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมคนล่ะ 20 บาท รถยนตร์คันล่ะ 30 บาท จากนั้นก็ขับไปอีกประมาณ 10 กิโลเป็นทางลาดยางแบบในรูป ถ้ามาจากอำเภอนครไทยเส้นจะไม่โหดร้ายเหมื่อนมาจากภูทับเบิกอำเภอหล่มสักระหว่างทางจะมีน้ำตกศรีพัชรินทร์กับลานหินแตกอยู่ข้างแต่ผมไม่ได้แวะเพราะฝนตกหนักเดินเข้าไปไม่สะดวก ก็เลยขับรถเข้ามาในส่วนของที่ทำการอุทยานเลยya-hooที่นี้มีบ้านพักรับรองเยอะมากน่าจะเป็นสิบๆหลังขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 800 บาทเป็นห้องเดียว 4 เตียง ถ้าเป็นหลังก็ 1800 บาทมีหลายห้อง บรรยากาศที่นี้ถ้าเป็นวันธรรดาในช่วงปลายฝนต้นหนาวโรแมนติกสุดๆ ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว แต่ถ้าเป็นเทศกาลวันหยุดยาวคึกคักกันพอสมครวบ้านพักรับรองแบบเป็นหลังขนาดใหญ่ก็มีไว้ตอนรับนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว ภายในแบ่งเป็นห้องนอนห้องน้ำและห้องนั้งเล่นเป็นสัดเป็นส่วนดีCheers

 
 
 
 
 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  
 
 
 
 
 

 

ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมเท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

กรณีที่ชำระเงินกับทางธนาคาร กรมจะทราบข้อมูลการชำระเงินได้โดยออนไลน์กับทางธนาคาร ก็จะทราบว่ารายการจองใดได้ชำระเงินแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องโทรสารเอกสารแสดงการชำระเงินมาที่กรมอีก
โปรดนำหลักฐานการจองและเอกสารการชำระเงิน เฉพาะบมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ไปยื่นแสดงในวันเข้าพัก และในกรณีที่ชำระเงินกับหน่วยงานในสังกัดกรม ให้นำใบเสร็จรับเงินไปยื่นแสดงในวันเข้าพัก 

โซนที่พัก-บริการ
โซนชื่อโซน/กลุ่มที่พัก-บริการคำอธิบายเพิ่มเติม
โซนที่ 1 ร่องกล้า 101-103บ้านพักเดี่ยว โซนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 104-107บ้านพักเดี่ยว โซนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 108/1-4บ้านพักเรือนแถว โซนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 109-111บ้านพักเดี่ยว โซนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 201-203บ้านพักแฝด โซนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 204-206บ้านพักแฝด โซนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โซนที่ 3 ร่องกล้า 931/1-5ค่ายเยาวชน โซนค่ายพักแรม
โซนที่ 3 ร่องกล้า 932/1-5ค่ายเยาวชน โซนค่ายพักแรม
โซนที่ 3 ร่องกล้า 933-936ค่ายเยาวชน โซนค่ายพักแรม
 
ที่พัก-บริการที่เปิดให้บริการจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
โซนชื่อที่พัก-บริการห้องนอนห้องน้ำคน/หลังราคา/คืนสิ่งอำนวยความสะดวก
โซนที่ 1 ร่องกล้า 101 (ร่องกล้า 1) 2141,200 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 102 (ปีกไม้) 2141,200 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 103 (ไผ่ลาย) 2141,200 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 104 (ทิวเขา) 2261,800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 105 (ขอบฟ้า) 2261,800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องนอน (เตียงยกพื้น), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 108/1 (เชิงดอย 1) 113800 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 108/2 (เชิงดอย 2) 113800 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 108/3 (เชิงดอย 3) 113800 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 108/4 (เชิงดอย 4) 113800 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 109 (หมันแดง) 3272,100 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1 ร่องกล้า 110 (กล้าสู้) 3382,400 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องนอน (เตียงยกพื้น), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 201/1 2141,200 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 201/2 2141,200 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 202/1 2141,200 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 202/2 2141,200 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 204/1 1121,000 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 204/2 1121,000 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 205/1 1121,000 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 205/2 1121,000 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 206/1 1121,000 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2 ร่องกล้า 206/2 1121,000 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้า


บรรยากาศร่มรื่นใต้ต้นสนสองใบ เย็นสบายในยามค่ำคื่นใต้เเสงจันทร์ กับทะเลหมอกลอยในยามเช้าสภาพเส้นทางในที่ทำการอุทยานได้ตัดเข้าไปมีบ้านพักรับรองตลอด มีร่มเงาของไม้ใหญ่ซับโอโซนเรื่อนพักไม้แบบสันโดดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลีกวิเวก เสพธรรมชาติให้เต็มอิ่มที่นี้มีเรื่อนพักรับรองแบบหมู่คณะไว้ค่อยตอนรับนักท่องเที่ยวโซนสังสรรค์โต๊ะกลมใต้ต้นสนสองใบ วิวดีเงียบสงบลานกางเตนท์รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นร้อยๆหลังคาเรื่อน ค่ากางเตนท์เพียง 20 บาท/หลังบ้านพักที่ผมเลือกก็เป็นแบบในรูป 1 หลังจะแบ่งเป็น 4 ห้อง มีระเบียงหน้าห้องหันหน้าออกรับธรรมชาติ โซนนี้เงียบสงบดี

ภายในห้องพักค่อนข้างกว้างมี 4 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ มีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊ซ สภาพบ้านโดยรวมค่อนข้างใหม่และสะอาดเรียบร้อยดี ท่านใดสนใจเชิญได้น่ะเมือได้เวลาประมาณสีโมงเย็นอากาศครึมทั้งวันเย็นสบายกำลังดี เลยหาโอกาศขับรถไปเที่ยว ลานหินปุ่มกับผาชูธง ซึงห่างจากอุทยานไปอีกไม่ไกลประมาณ 4 กิโลสภาพเส้นทางที่ไปผาชูธงกับลานหินปุ่มจะเป็นเส้นทางเดียวกับที่ไปภูทับเบิกตอนนี้กำลังปรับปรุงเส้นทางอยู่ คาดว่าจะลาดยางอีกไม่นานนี้มาถึงทางเข้าลานหินปุ่มกับผาชูธงต้องเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาอีกประมาณ 1 กิโลก็จะมีลานจอดรถกว้างพอสมครวบริเวณลานจอดรถก็จะมีร้านค้าของชาวบ้านที่เป็นชาวเขามาเปิดร้านขายของพื้นบ้านเช่นผักและผลไม้ตามฤดูกาลบริเวณลานจอดรถก็จะมีป้ายแสดงเส้นทางเดินจุดท่องเที่ยว หลังป้ายก็จะเป็นห้องน้ำจากบริเวณลานจอดรถก็จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปลานหินปุ่ม,ผาชูธง,โรงเรียนการเมือง,จุดชมวิวบริเวณเส้นทางเดินจะเป็นลานหิน ช่วงหน้าฝนจะลื่นบ้างเล้กครวใช้ความระมัดระวังด้วยน่ะครับป้ายแสดงจุดท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆจะเดินเป็นวงกลมเส้นทางในวันที่ผมเดินทางไปนั้นเงียบสงัดไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ถ้าจะไปชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นครวจะนำไฟฉายติดตัวไปด้วย

 

ประติมากรรมทางธรรมชาติ ห้ามท่านใดไปยกเล่นน่ะครับเส้นทางจากลานจอดรถเดินเท้าไปลานหินปุ่มระยะทางประมาณ 1200 เมตรเส้นทางในช่วงแรกจะเป็นลานหินมีลื่นๆบ้างเล็กน้อย แต่พอช่วงใกล้ถึงลานหินจะเป็นป่าทึบตามในรูป ให้เดินไปตามทางและข้ามลำห้วยเล็กๆช่วงใกล้ลานหินปุ่มจะมีลานหินแยกเวลาเดินเที่ยวชมครวระวังลื่นลงไปด้วยใกล้ถึงลานหินปุ่มแล้วและแล้วก็เดินทางถึงหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง บริเวณเป็นหน้าผาสูงชัน วิวทะเลหมอกมุมมองแบบ 180 องศานักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกบริเวณนี้ในตอนเย็นๆตอนเช้าหรือตอนเย็นบริเวณนี้ลมพัดจนหวาบหวิวสบายๆอากาศสดชื่นมาแล้วไม่อยากกลับตอนนี้6โมงเย็นแล้ว ยั้งไม่อยากกลับเลยโรแมนติกดีจั่ง

 

วิวสวย หมอกขาวอยากบินไปกลางทะเลหมอกจั้งผาชูธงในยามเย็นพระอาทิตย์กำลังตกที่ผาชูธงในยามเย็นเมือได้เวลาตกเย็นก็ขับรถเดินทางกลับที่พัก นอนหลับฝันดีดอกไม้สวยๆในยามเช้าดอกไม้อะไรใครทราบบ้าง

แล้วคื่นนั้นก็นอนหลับฝันดีท่ามกลางสายฝนทั้งคื่น

 

ร้านอาหาร"รังทอง" ที่อทุยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า รสชาดดี เมนูแนะนำ "ไก่ทอดภูเขาไฟ"เมนูเช้าวันนั้นข้าวต้มร้อนๆพร้อมขนมปังปิ้ง กับอากาศเย็นๆยามเช้า....จากนั้นประมาณ9โมงเช้าผมก็ออกเดินทางต่อไปยั้งภูทับเบิกเส้นทางหุบเขาขึ้นและลงเนินไปเรื่อยๆ มีการซ่อมเส้นทางในบ้างจุด


สภาพเส้นทางจากอุทยานไปภุทับเบิกโค้งเยอะขึ้นแต่จะลงเขาไปเรื่อยๆ ความสดของธรรมชาติแถวนี้จะดีกว่าแถวอำเภอโนนไทยที่ผ่านมาบางช่วงต้องมีการจอดพักเครื่องบ้างเพราะเริ่มมีกลิ่นเบรคเข้ามาในห้องโดยสารแล้ว อากาศบริเวณนี้เย็นไม่ต้องเปิดแอร์ขับรถเลยครับสภาพอากาศที่มีหมอกลงระหว่างเดินทางไปภูทับเบิกต้องเปิดไฟหน้าและปิ๊ปแตรในช่วงเข้าโค้ง เพราะจะมีชาวบ้านไปทำไร่กระหลำปลีกับไร่ข้าวโพดแล้วก็เดินทางมาถึงภูทับเบิกแต่ชาวบ้านได้เก็บตัดไปเกือบหมดแล้ว เลยเห็นแต่เขาหัวโล้นจากนั้นก็เดินทางออกจากภูทับเบิก เส้นทางลงเขาสูงมาตลอดเวลาขับต้องค่อยเปลียนเกียร์1,2 ตลอด เส้นทางช่วงนี้ขากลับลงเขายาวตลอดประมาณ 3-4 กิโลหน้าฝนจะมีทางชำรุดบ้างครวระมัดระวังด้วยน่ะครับ 

พอเข้าทางราบช่วงเพรชบรูณ์ลองขับทางยาวๆดู ทางตรงมันส์ดีจั่งกับเครื่อง 1 KZ เกียร์พราโด เฟืองท้าย 10.41 ยาง 285/75/16 รื่นปรื้ดๆ ตอบสนองเร่งแซงได้ทันใจจนลื่มน้องถั่วเหลื่องไปเลยครับ แต่กินน้ำมันเหมื่อนกันน่ะ จากหล่มสักเพรชบรูณ์มาถึงสระบุรีหมดไปแล้ว 1000 บาท...


 


สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณกล้ยวตากเบอร์โทร087-8411523 และคุณนัท089-2726555 ที่ได้ให้ข้อมลูต่างๆในการเดินทางมาไว้ ณ.ที่นี้ด้วยน่ะครับ


CommentAdd Comment/Rating


Other Articles by this Author

Back

Random Articles

 ร้านกาแฟ Route 12 เขาค้อ เพชรบรูณ์
(Hits: 13284)

มีโอกาศไปเที่ยวเขาค้ออย่าลื่มแวะไปชิมกาแฟอร่อยๆวิวสวยๆที่ร้านRoute12 น่ะครับ ตกแต่งน่ารักดี
read more...

 ซีรีย์ 1 สวยๆมาให้ชม
(Hits: 7695)

แลนด์ซีรีย์1 คันนี้ได้ทำการชุบชีวิตให้ขึ้นมาโลดแล่นอีกครั้งหลังจากที่นอนหลับอยู่นานแสนนาน
read more...

 งานบ่อดิน Jamboree 2007
(Hits: 15242)

งานบ่อดิน Jamboree 2007

รวมพลคนออฟโร้ด 2007 งานที่เต็มไปด้วยผู้ที่รักและหลงไหลในเสน่ห์ของรถออฟโร้ด งานนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ มีรถยนต์ทั้งออฟโร้ดและไม่ใช่ออฟโร้ดเข้าร่วมงานมากมายหลากหลายยี่ห้อแต่มีใจรักในสิ่งเดียวกันจนเกิดเป็นงานระดับสุดยอดของเมืองไทย ขอเชิญเพื่อนๆ รับชมได้ณ.บัดนี้
read more...

 เกาหลี โพรว๊อง เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ เคียงบ๊อค
(Hits: 10855)

ได้มีโอกาศเดินทางไปเที่ยวเกาหลีเมือกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้พบประสพเจอสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยอยากจะเก็บภาพสวยๆเรื่องราวดีๆมาให้เพื่อนชมกันครับ
read more...

 เชียงคานริมโขงวันนี้
(Hits: 16129)

เชียงคาน

วันนี้ได้มีโอกาสพาเจ้าถั่วแดงไปเที่ยวเชียงคานริมโขงที่จังหวัดเลยมา เลยเก็บรูปภาพบรรยากาศ และความประทับใจจากความสงบเรียบง่ายของผู้คนแถบนี้มาฝาก..
read more...

 งาน Landloverday 2008
(Hits: 8207)

งาน Land Rover Lover's day 2008

งานรวมพลคนรักษ์แลนด์โรเวอร์ ไร้กลุ่มไร้สังกัด เพื่อรวบรวมรถแลนด์ฯ จากทั่วประเทศ ทุ่มทุนสร้างซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว ปีนี้มีรถแลนด์ฯสวยๆ มาให้ได้ชมกันมากมาย ทั้งที่หายากมีไม่กี่คันในบ้านเรา ทั้งแต่งสวยพร้อมลุย ลองมาดูกันว่าพวกเราเป็นยังไง..
read more...

Set us as your default homepage Bookmark us Privacy   @ 2008 www.landroverthailand.net All Rights Reserved. Design by: FWG SkyPortal.net Go To Top Of Page

Page load time - 0.087